Gratis værktøj fra 1260 A/S

Konvertér udvidet tekstannoncer til responsive tekstannoncer

Dette værktøj samler alle dine splittests af udvidet annoncetekster og konverterer dem til responsive tekstannoncer.

Guide:

1. Tryk på linket nederst.

2. Log ind på din Google konto og lav et kopi af arket

3. Indsæt alle aktive annoncer i fanen "Import From Editor"

4. Vælg Headline scrambler funktionen i "settings"

5. Kopier alt fra "Import To Editor" og importer til din Google Ads Editor

Download værktøjet her